آبزی پروری (Aquaculture) در واقع پرورش علمی انوع آبزیان و مطالعه نحوه پرورش و نگه داری انواع موجوداتی که در محیط آب زندگی نموده و یا به احاظ زیستی به محیط آبی وابسته است.

از نظر فائو (Fao – سازمان جهانی غذا) آبزی پروری به فعالیتی گفته می شود که شامل نگه داری تغذیه و رها سازی ، با برنامه، حفاظت در برابر بیماری ها و آفات و به عبارتی هر گونه فعایتی که در فرایند تولید آبزیان دخالت ایجاد کند و آنرا از حالت طبیعی خارج کند.

آموزش پرورش ماهی قزل آلا

بررسی دقیق تاریخچه آبزی پروری آبزی پروری (Aquaculture): در واقع پرورش علمی انوع آبزیان مطالعه نحوه پرورش و نگه داری انواع موجوداتی که در محیط آب زندگی نموده و به محیط آبی وابسته است . از نظر فائو (Fao – سازمان جهانی غذا): آبزی پروری به فعالیتی گفته می شود که شامل نگه داری تغذیه و رها سازی ، با برنامه، حفاظت در برابر بیماری ها و آفات و به عبارتی هر گونه فعایتی که در فرایند تولید آبزیان دخالت ایجاد کند و آنرا از حالت طبیعی خارج کند . سابقه آبزی پروری به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد بر میگردد، در آن زمان ...

تاریخچه آبزی پروری

سابقه آبزی پروری به 2000 سال قبل از میالد بر میگردد، در آن زمان امپراطور چین از ماهی گلدیش به عنوان ماهی مقدس یاد میکردند. در طول زمان فعالیت های ابزی پروری بیشتر شد. به صوررتی که 70 درصد فعالیت های توسط چین انجام میشد. و بیشتر بر روری کپور ماهسان فعالیت میکنند. آغاز فعالیت آبزی پروری با پرورش ماهی کپور معمولی بود.

اولین نوشته های آبزی پروری توسط فانلی صورت گرفت. بعد از چین پرورش کپور ماهیان در قرون اوستا به سمت اروپا رفته شد.
اولین گونه خامه ماهی در کشور اندونری پرورش داده شد.

نیاز پروتئینی و موارد اقتصادی ، باعث شد انسان به سوی آبزی پروری رود، همچنین نیاز به باز سازی ذخایر دریایی نیز باعث آبزی پروری شد.

اولین کارگاه شیالتی در ایران ، کارگاه ماهیان خاویاری در سال 1300تا 1301 نقطه شروع فعالیت های شیالتی ایران به منظور بازسازی دخایر دریایی.

اولین کارگاه سردابی در سال 1339 توسط دکتر معتمد احداث شد(ماهی سرای کرج). ماهیان سردابی به ماهیانی گفته می شود که بهترین دمای رشد برای آن ها از 12 تا 18 درجه است و عمدتا در دمای باالی 25 درجه تغذیه متوقف می شود و باعث بروز تلفات در این دسته از ماهیان می شود. مهم ترین گروه از ماهیان سردابی متعلق به خانواده آزاد ماهیان است.

زیست شناسی آزاد ماهیان و مهم ترین گونه پرورشی آن

آزادماهیان یکی از انواع ماهیان پرورشی هستندکه بالاترین میزان تولید ماهی در سطح جهانی را دارند که بسیار ارزشمند و پرطرفدارند. جهت مشاهده یا شرکت در انواع دوره های شیلات و آبزیان راشا افق کلیک کنید !

خصوصیات و ویژگی های مهم آزاد ماهیان

1- ظاهر زیبا و مورد پسندی دارند.
2- رنگ ، طعم و مزه گوشت آن ها بسیار عالی است.
3- میزان گوشت نسبت به ضایعات بالاست.
4- وزن پوست و فلس بسیار کم است.
5- علی رغم این که این ماهی بیشتر در قسمت های نیمکره شمالی است ولی توانسته است خود را با شرایطی که توسط انسان با حمل نقل این ماهیان به نقاط مختلف کره زمین حتی نیم کره جنوبی مثل شیلی برایش به وجود آمده سازگار کند.

انواع آزاد ماهیان پرورشی

آزاد ماهیان پرورشی در سطح جهانی به دو گروه تقسیم می شوند:

1- قزل الا: دو نوع قزل الا وجو دارد :
الف. قزل الای رنگین کمان
ب. قزل الای خال قرمز

2 -ماهی آزاد: در تقسیم بندی کلی ماهی آزاد به 3 گروه کلی تقسیم می شوند:
الف.ماهی آزاد اقیانوس آرام
ب. ماهی آزاد اقیانوس اطلس
ج. ماهی آزاد دریای خزر

سیستماتیک ماهی قزل الای رنگین کمان

نام انگلیسی: trout rainbow
نام علمی: mykiss Oncorhynchus

ماهی قزل الا دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی آزاد بزرگ تر است. ساقه دمی آن مرتفع و دارای بالچه چربی است.
از نظر تغذیه گونه ای گوشت خوار محسوب می شوند. از نرم تنان و سخت پوستان و ماهیان ریز، شیرنومیده، و حشرات آبزی تغذیه می کند.
در شرایط طبیعی، آب های غنی از اکسیژن، عدم وجود موجودات مزاحم، پاین بودن دمای آب(درجه حرارت 10 تا 12 درجه) و همچنین سرعت کم جریان آب و بستر مناسب همراه با ماسه شرایط الزام را برای تکثیر مهیا می سازد.

نتیجه گیری

آبزی‌پروری به عنوان فعالیتی علمی و اقتصادی در حوزه پرورش و نگهداری آبزیان در محیط آبی تعریف می‌شود. این عرصه، با تاریخچه‌ای به ارزش ۲۰۰۰ ساله باز می‌گردد و از آغاز پرورش ماهی کپور معمولی در چین گسترش یافته است. با پیشرفت زمان و نیاز به تأمین پروتئین و موارد اقتصادی، فعالیت‌های آبزی‌پروری به سرعت گسترش یافته و به سطح جهانی رسیده است. این حوزه شامل ماهیان آزاد و قزل‌آلا از نظر گونه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود. آبزی‌پروری نه تنها اقتصادی بلکه به عنوان یک منبع پروتئین باکیفیت و مطمئن نیز به حساب می‌آید.

برچسب های مقاله
0
از 5
ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره
کپی کپی لینک
چاپ چاپ
Be the first to write a review

بازخوردی بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام و نام خانوادگی

ایمیل

تماس تماس با ما
کپی شد